Våre tjenester

Ventilasjon

VN Service AS er ventilasjonseksperten i Bergen og omegn. Vi har over 30 års erfaring innen installasjon og reparasjon av ventilasjonsanlegg, og utfører oppdrag i alle typer bygg – for både privatpersoner, bedrifter og offentlige aktører.
Les mer.

Luftbehandling

Mange bygg i dagens Norge er svært tette og utilstrekkelig ventilerte. Dette kan medføre ansamling av støv, fukt og mikroorganismer som er skadelig for både bygg og mennesker. VN Service AS tilbyr et bredt spekter av luftbehandlingstjenester for å gjenopprette skånsomt og velfungerende inneklima. Snakk med oss om luftbehandling for private bolig eller næringsbygg.

Aggregat

Luftbehandlingsaggregat er en økonomisk og energieffektiv måte å sørge for godt inneklima i ditt kontorbygg eller hjem. Vi tilbyr enhetsaggregater og aggregater for boligventilasjon fra Swecon.

Luftteknisk

Vi tilbyr et bredt sortiment lufttekniske produkter og løsninger, herunder f.eks. diffusorer, industriventiler, innblåsningsdyser, overtrykksventiler og rister. Med vår fagkunnskap hjelper vi deg finne den best egnede løsningen for hvert enkelt rom eller del av bygget. Ta kontakt for mer informasjon om vårt utvalg lufttekniske innretninger.

Boligventilasjon

Hjemmet er et sted hvor personer i alle aldre tilbringer mye tid. Det er derfor spesielt viktig at enhver bolig utstyres med korrekt og velfungerende ventilasjon. Dårlig ventilasjon er skyld i mange helseplager – La derfor vår lange erfaring sørge for et helsefremmende og behagelig inneklima i ditt hjem.
Les mer.

Kontorventilasjon

Kontorets inneklima—og dermed dine ansattes trivsel og produktivitet—avhenger i stor grad av riktig og tilstrekkelig ventilasjon. Med stor varmeavgivelse fra mennesker og maskiner er er det korrekt ventilasjon i kontorer eller kontorlandskap.
Les mer.

Industriventilasjon

Industri- og næringsbygg stiller ofte spesielle krav til ventilasjon, avhengig av byggets aktiviteter og størrelse. Her er ingen to oppdrag like, og spesialtilpassede løsninger som regel påkrevd. VN Service AS har lang erfaring innen leveranse av ventilasjon for industri- og næringsbygg, som f.eks. produksjonshaller, fabrikklokaler, lagerbygninger og tilsvarende. Snakk med oss om industriventilasjon – Vi kan fremvise gode referanser og gi et uforpliktende tilbud på arbeidet.

Blikkenslagertjenester

I tillegg til vår hovedvirksomhet innen ventilasjon, har VN Service AS kompletterende blikkenslagerkompetanse. Vi tar stolthet i at vårt blikkenslagerarbeid holder samme høye standard som våre ventilasjonstjenester.
Les mer.

Ventilasjon i Bergen

Ventilasjon i Bergen