Ventilasjon i Bergen – Velg VN Service AS

Ventilasjon

VN Service AS er ekspert på ventilasjon i Bergen og omegn. Vi har over 30 års erfaring innen installasjon og reparasjon av ventilasjonsanlegg, og utfører oppdrag i alle typer bygg – for både privatpersoner, bedrifter og offentlige aktører.

Boligventilasjon

Hjemmet er et sted hvor personer i alle aldre tilbringer mye tid. Det er derfor spesielt viktig at enhver bolig utstyres med korrekt og velfungerende ventilasjon. Dårlig ventilasjon er skyld i mange helseplager – La derfor vår lange erfaring sørge for et helsefremmende og behagelig inneklima i ditt hjem.
Les mer.

Kontorventilasjon

Kontorets inneklima—og dermed dine ansattes trivsel og produktivitet—avhenger i stor grad av riktig og tilstrekkelig ventilasjon. Med stor varmeavgivelse fra mennesker og maskiner er er det korrekt ventilasjon i kontorer eller kontorlandskap.
Les mer.

Industriventilasjon

Industri- og næringsbygg stiller ofte spesielle krav til ventilasjon, avhengig av byggets aktiviteter og størrelse. Her er ingen to oppdrag like, og spesialtilpassede løsninger som regel påkrevd. VN Service AS har lang erfaring innen leveranse av ventilasjon for industribygg og næringsbygg, som f.eks. produksjonshaller, fabrikklokaler, lagerbygninger og tilsvarende. Snakk med oss om industriventilasjon – Vi kan fremvise gode referanser og foreta en inngående befaring av ditt bygg.

VN Service AS - Ventilasjon og blikk i Bergen

VN Service AS - Ventilasjon og blikk i Bergen

VN Service AS - Ventilasjon og blikk i Bergen

VN Service AS - Ventilasjon og blikk i Bergen

VN Service AS - Ventilasjon og blikk i Bergen